Sala d'edició 3D

MATERIAL 3D


Disposem de material propi 3D per rodatge i tres sistemes d'edició estereoscópic diferents per diferents tipus d'audiovisuals, i en diferents formats d'entrega de Màsters, anàglif, SidebySide, UpandDown, ... en format arxiu, via FTP o amb BluRay-Disc.

A més i degut al volum de negoci generat tenim acords amb empreses de

lloguer

per aconseguir tenir uns preus avantatjosos per els nostres clients amb material de suport o/i material específic.
Sistemes de visionat polaritzat.
3 sistemes d'

edició estereoscòpic

Equip de rodatge 3D

Diferents formats d'entrega de material
Conversor a temps real 2D a 3D